• 1a 1b 1c 2a 2b 2c
    3a 3b 3c 4a 4b 4c
    5a 5b 5c 6a 6b 6c
    7a 7b 8a 8b 8c 8d

     

    Legenda do planu lekcji 1-3:

    ew-edukacja wczesnoszkolna

    sz- w-f na Sali zabaw

    sm-w-f na hali

    bm-w-f na basenie

    muzm-zajęcia umuzykalniające (kl.1,3)

    pm-zajęcia plastyczne (kl.2,3)