• WYKAZ ULIC I NUMERÓW DOMÓW NALEŻĄCYCH

    DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 271

    linia

     

    Ulica
    Numer domu
    Kod pocztowy
    Bełdan
    1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11
    02 - 695
    Aleja Lotników
    13, 15, 15a, 17, 19, 21, 26, 28, 32/46
    02 - 668
    Modzelewskiego
    23, 23a, 27
    02 - 679
    Niegocińska
    1, 2, 5, 7, 9, 14
    02 - 698
    Orzycka
    4, 4a, 4b, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 14a, 16, 18, 20, 24, 25, 27
    02 - 695
    Pieńkowskiego
    2, 2a, 4, 5, 5a
    02 - 668
    Rzymowskiego
    28, 30, 32, 34, 36, 38
    02 - 697
    Smoluchowskiego   
    1, 2, 5, 6
    02 - 679
    Śniardwy
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8a
    02 - 695
    Tuchlińska
    1, 2, 2a, 4, 5, 6
    02 - 695
    Wiartel
    3, 8
    02 - 698
    Wydmińska
    4
    02 - 698

    Podstawa prawna:

    Uchwała Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego.