• SZANOWNI RODZICE!

    WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Na obecny rok szkolny 2021/2022 proponujemy następujące składki:

    1. ZWIERZĄTKA - TĘ SKŁADKĘ (5 zł na rok) ZBIERAJĄ SKARBNICY KLASOWI I PRZEKAZUJĄ JĄ BEZ POŚREDNIO DO PANI MARIOLI KOBUS !!!

    2. Samorząd uczniowski - 10 zł ZA CAŁY ROK SZKOLNY- (jedynie 1 zł na miesiąc) - kierowane do skarbników klasowych, którzy całą kwotę od klasy wpłacą na konto RR;

    3. Fundusz Świetlicy szkolnej (czas, który dzieci spędzają w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych) - 10 zł na miesiąc;

    4. Fundusz Rady Rodziców – wg deklaracji - sugerowana kwota 80,00 zł/rok od dziecka (jedynie 8 zł miesięcznie).

    Dla osób, które mają 3 lub więcej dzieciw szkole sugerowana składka na RR to 50 zł za każde dziecko.

    Wpłaty na  fundusz Świetlicy i Rady Rodziców prosimy kierować na konto:

    05 1090 1694 0000 0001 1383 8399

    W tytule wpłaty prosimy podać:

    - nazwisko i imię ucznia, klasę

    - cel wpłaty: Rada Rodziców …. (kwota) lub/i Świetlica … (kwota) za miesiąc …..,

     

    ZAPRASZAMY DO CZYNNEJ WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW 

    ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA POMYSŁÓW I UWAG,

    WSZYSTKIE PROPOZYCJE BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ ZREALIZOWANE

    DZIĘKI NASZYM WPŁATOM I ZAANGAŻOWANIU RODZICÓW

    DZIECI CIESZĄ SIĘ I DOCENIAJĄ GDY ANGAŻUJEMY SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY

    Do tej pory przedstawiciele Rodziców podejmowali szereg działań na rzecz naszych dzieci, min:

    • działamy na rzecz rozwoju sportu w szkole i aktywizacji ruchowej dzieci,
    • organizujemy imprezy okolicznościowe min. imprezę karnawałową, dużą imprezę plenerową z okazji dnia dziecka,
    • zakupujemy atrakcyjne nagrody, dyplomy, medale za udział w konkursach, zajęciach sportowych i zabawach,
    • sponsorujemy w części nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
    • stworzyliśmy bardziej przyjazne środowisko nauki i zabawy dla naszych uczniów: naklejki edukacyjne na schodach, przeprowadziliśmy remont sali zabaw dla najmłodszych,
    • pomogliśmy w oklejeniu okien folią, by obniżyć latem temperaturę w salach i podnieść komfort nauki dla uczniów. 

    Nasze pieniądze są bardzo gospodarnie wykorzystywane! Zawsze porównujemy oferty i korzystamy z tej co łączy          w sobie wysoką jakość i rozsądną cenę.

    Najważniejsze jest to, że pieniądze są wydawane tylko i wyłącznie na potrzeby dzieci !!!

    Drugim elementem wpłat, na który liczą nasze dzieci to inwestycje w świetlicę szkolną. Świetlica to czas, który dzieci spędzają w szkole po zajęciach edukacyjnych bez względu czy są w swoich salach, na świetlicy, na korytarzu, czy na zewnątrz. Żeby czas ten im uprzyjemnić kupujemy min. art. plastyczne, gry, klocki, książki, artykuły sportowe, organizujemy konkursy z nagrodami dostosowane do wieku uczniów we wszystkich przedziałach wiekowych.

    Szkoła na te cele nie dysponuje wystarczającymi środkami zatem na nasze wpłaty mogą liczyć dzieci. Zachęcamy do bieżącego regulowania wpłat. Mamy przecież świadomość, że większą cześć swojego czasu dzieci spędzają w szkole      i musimy im ten czas ciekawie zorganizować i uprzyjemnić gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo i dobrą zabawę.

    RADA RODZICÓW

     

     Jak wpłacać składki?

    Składki: na rok szkolny 2021/2022

    ZWIERZĄTKA – 5 zł - TĄ SKŁADKĘ ZBIERAJĄ SKARBNICY KLASOWI

    I PRZEKAZUJĄ JĄ BEZPOŚREDNIO DO PANI MARIOLI KOBUS !!!

    2. Samorząd uczniowski - 10 zł ZA CAŁY ROK SZKOLNY (jedynie 1 zł na miesiąc)

    - kwota wpłacana do skarbników klasowych, którzy całą sumę od klasy wpłacą na konto RR;

    RODZICE BEZPOŚREDNIO WPŁACAJĄ NA:

    3Fundusz Świetlicy szkolnej (czas, który dzieci spędzają w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych)       - 10 zł na miesiąc;

    4. Fundusz Rady Rodziców – wg deklaracji

    - sugerowana kwota 80,00 zł/rok od dziecka (jedynie 8 zł miesięcznie).

    Dla osób, które mają 3 lub więcej dzieciw szkole sugerowana składka na RR to 50 zł za każde dziecko.

    Wpłaty na fundusz Świetlicy i Rady Rodziców prosimy kierować na konto:

    05 1090 1694 0000 0001 1383 8399

    W tytule wpłaty prosimy podać:

    - nazwisko i imię ucznia, klasę

    - cel wpłaty: Rada Rodziców …. (kwota) lub/i Świetlica … (kwota) za miesiąc …..