• Co to jest profil zaufany?

    Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

     

    Do czego służy?

    Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

     

    Jak uzyskać profil zaufany?

    Aby uzyskać profil zaufany należy:

    I sposób – dla wszystkich obywateli:

    1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

    2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,

    3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

     

    II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

    1. Zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

    2. Wypełnić wniosek o założenie profilu,

    3. Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

     

    Jak działa?

    Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.