•  

    Godziny pracy sekretariatu:

     

    Poniedziałek - Czwartek 7:30 - 15:30

    Piątek - dzień bez interesantów

    sekretarz szkoły
    Małgorzata Zych

    sekretarka
    Dominika Radzka

     

    OPŁATA ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA/LEGITYMACJI SZKOLNEJ

    Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r.

    • Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do legalizacji dokumentu – tj. 26
    • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu – tj. 9 zł

    Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy nr 73 1030 1508 0000 0005 5079 5019

    Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

    Szkoła Podstawowa nr 271

    Podanie o wydanie duplikatu legitymacji  

    Wniosek o duplikat świadectwa

    Wniosek o przyjęcie do szkoły 

    Wniosek o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego