• Rodzic jako doradca swojego dziecka

    Informacje o doradztwie zawodowym w naszej szkole

    Warszawskie dni doradztwa zawodowego 2022 - bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym stacjonarnie lub on line:

    https://edukacja.um.warszawa.pl/-/warszawskie-dni-doradztwa-zawodowego

     

    Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole realizowane są w klasach VII i VIII.

    Prowadzone są w trybie zastępstw z pedagog szkolną. Każda klasa realizuje w ciągu roku szkolnego 10 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

    Lekcje doradztwa zawodowego prowadzi pedagog szkolna

    mgr ALEKSANDRA IWANOWSKA

     PROJEKT WARSZAWA TALENTÓW

    W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i uczennice klas VII i VIII mają możliwość

    skorzystania z indywidualnych konsultacji doradczych w ramach projektu Warszawa Talentów.

     

    Punkt Informacji i Kariery działa w sali 43 w dniach i godzinach:

    Poniedziałki 13:00-13:45

    Środy 15:00-15:45

    Piątki 12:00-12:45

    Na konsultacje należy umówić się wcześniej z pedagog szkolną, która wskaże konkretny termin spotkania.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
    w ramach EFS RPO WM na lata 2014-2020

    Realizowany jest przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy