• Procedura kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 271

    Procedura wprowadzona w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
    Uczniom Szkoły

    Procedura dotyczy Uczniów, Pracowników i Rodziców

     

    Wejście do Szkoły odbywa się wyłącznie przez szatnię. Wejście na poziomie parteru otwarte jest w wyjątkowych przypadkach.

    Na teren Szkoły, powyżej szatni mogą wchodzić Uczniowie i Pracownicy.

    Rodzice odprowadzają dzieci do szatni i w szatni oczekują na dzieci.

    W wyjątkowych przypadkach – w razie potrzeby kontaktu z Dyrekcją, Nauczycielem, Psychologiem, Pedagogiem, Pielęgniarką – Rodzice mogą wejść na teren Szkoły po zgłoszeniu celu wizyty dyżurującemu przy wejściu Pracownikowi i podaniu swoich danych (imię i nazwisko), które zostają wpisane przez Pracownika do Księgi Wejść/Wyjść.

    Po zakończeniu wizyty należy zgłosić swoje wyjście ze Szkoły, co zostanie odnotowane w Księdze Wejść/Wyjść.

    Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy korzystając z wideodomofonu zamontowanego w szatni.

    Jeżeli dziecko odbierane jest przez inną osobę niż rodzic, wychowawca może poprosić o wylegitymowanie się upoważnionej przez rodzica osoby w celu potwierdzenia jego tożsamości.

    W razie nieprzestrzegania powyższej procedury i próby wtargnięcia Rodzica na teren Szkoły, każdy Pracownik zobowiązany jest do wzywania pomocy przez zgłoszenie tego faktu na telefon alarmowy 997 lub 112.

     

    Najważniejsze zasady, jakie obowiązują w zakresie bezpieczeństwa

    w drodze do szkoły i w drodze do domu:

    ■ Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

    ■ Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

    ■ Przez kilka pierwszych tygodni nauki rodzice powinni odprowadzać dziecko do szkoły, pokazując mu przy okazji najbezpieczniejszą trasę.

    ■ Rodzice powinni sprawdzić drogę do szkoły, a następnie nauczyć dziecko, jak powinno prawidłowo pokonywać trasę.

    ■ Rodzice muszą pamiętać, że dziecko powinno być widoczne. Dlatego najlepiej, aby miało ubranie w jasnych kolorach, a na rękawie założoną specjalną opaskę odblaskową.

    ■ Odblaski, i to najlepiej kilka, powinny być również umieszczone na tornistrze.

    ■ Czasem lepiej, żeby dziecko chodziło okrężną, ale dobrze oświetloną drogą, z przejściem dla pieszych i sygnalizacją świetlną.