• "Wars i Sawa"

     • 26 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik
      nasza szkoła otrzymała bezterminowy
      Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy
      „Wars i Sawa”

      dla szkół wspierających uzdolnionych.

     • "Szkoła z klasą"

     • W październiku 2004 r. nasza szkoła brała udział w akcji ,,Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez ,,Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Skutek mógł być tylko jeden:
      Nasza szkoła uzyskała tytuł - "Szkoły z klasą"!