• Szanowni Państwo
    z dniem 01 stycznia 2023 nastąpiła zmiana na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych
    Dotychczasowego inspektora, Pana Sławomira Dudę - zastąpił Pan Stanisław Rudowski

    pełne dane nowego inspektora ochrony danych osobowych w SP271:
    Stanisław Rudowski
    Inspektor Ochrony Danych

    srudowski.iod@dbfomokotow.pl

    z poważaniem M Hampel