• Deklaracja korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

    Dyżury opłat (marzec - czerwiec) 2019/ 2020

     

    Informacja Stołówka 2019/2020
     

    - Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki szkolnej.

    - Deklaracja jest dostępna w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.

    Opcje wyżywienia w abonamencie miesięcznym:

    Opcja Koszt dzienny
    Całodzienne wyżywienie uczniowie klas 0-1 11,50 pln
    Całodzienne wyżywienie uczniowie klas 2-8 12,50 pln
    Obiad uczniowie klas 0-1 7,50pln
    Obiad uczniowie klas 2-8 8,50 pln
    Drugie śniadanie uczniowie klas 0-8 2,50 pln
    Podwieczorek uczniowie klas 0-8 2,50 pln

     

    Opłaty za posiłki
    - Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry.

    - Termin płatności za posiłki to 28 dzień każdego miesiąca za miesiąc następny,
     

    Opcje wpłat:
     

    PRZELEWEM
    na numer konta: 81 1910 1048 2201 7614 0763 0002

    Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska

    Bank: Santander Bank
    Tytułem: wpłata za posiłki / opcja / klasa Nazwisko i Imię dziecka / za miesiąc…

    lub

    GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE
    przyjmujemy tylko przez 2 ostatnie dni żywieniowe opłaconego miesiąca za kolejny miesiąc w godzinach 7:30-8:15

    Dni przyjmowania opłat za posiłki:

    Opłaty Marzec
    Wszyscy (22dni)
    Kwiecień
    Wszyscy (18dni)
    Maj
    Wszyscy (20dni)
    Czerwiec
    Klasa 0 (20dni)
    Klasa 1-8 (17dni)
    Dyżur 2-3.03.2020 30-31.03.2020 29-30.04.2020 28-29.05.2020
    Kwota

    Całodzienne
    Klasa 0-1 - 253,00
    Klasa 2-8 - 275,00

    Obiad
    Klasa 0-1 - 165,00
    Klasa 2-8 - 187,00

    Drugie śniadania
    Klasa 0-1 - 55,00
    Klasa 2-8 - 55,00

    Podwieczorek
    Klasa 0-1 - 55,00
    Klasa 2-8 - 55,00

    Całodzienne
    Klasa 0-1 - 207,00
    Klasa 2-8 - 225,00

    Obiad
    Klasa 0-1 - 135,00
    Klasa 2-8 - 153,00

    Drugie śniadania
    Klasa 0-1 - 45,00
    Klasa 2-8 - 45,00

    Podwieczorek
    Klasa 0-1 - 45,00
    Klasa 2-8 - 45,00


     

    Całodzienne
    Klasa 0-1 - 230,00
    Klasa 2-8 - 250,00

    Obiad
    Klasa 0-1 - 150,00
    Klasa 2-8 - 170,00

    Drugie śniadania
    Klasa 0-1 - 50,00
    Klasa 2-8 - 50,00

    Podwieczorek
    Klasa 0-1 - 50,00
    Klasa 2-8 - 50,00

    Całodzienne
    Klasa 0 - 230,00
    Klasa 1 - 195,50
    Klasa 2-8 - 212,50

    Obiad
    Klasa 1 - 127,50
    Klasa 2-8 - 144,50

    Drugie śniadania
    Klasa 1 - 42,50
    Klasa 2-8 - 42,50

    Podwieczorek
    Klasa 1 - 42,50
    Klasa 2-8 - 42,50

    - Wpłata za posiłki bez potwierdzenia - nie będzie uznawana jako zapłacona.
    - Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty / pokwitowanie - każdorazowo wystawiany po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru.
    Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer: 505 035 640, najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

     

    UWAGA! ZMIANA NUMERU DO ODWOŁAŃ NA: 505 035 640


    Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż wiadomość sms.
    - Wszystkie sprawy proszę kierować na e-mail: smacznypunkt271@gmail.com

    - W przypadku rezygnacji z posiłków, fakt ten należy zgłosić pisemnie w stołówce szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z posiłków.
    - Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS/ OPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS. W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS/ OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny. Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

    - Warunkiem korzystania z obiadów dofinansowanych przez SZKOŁĘ jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia od pedagoga szkolnego. W tym celu należy skontaktować się z pedagogiem szkolnym, dostarczając niezbędnych informacji, aby mógł wydać decyzje o przyznaniu dofinansowania. Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

    Dziękujemy!
    Smaczny punkt