• Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     05.04.2020

     Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

     Od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r., nasza Szkoła będzie zamknięta i poddana dezynfekcji. Jednak nie jest to czas ferii, a czas nauki – ze względu na wyjątkowe okoliczności, realizowanej w wyjątkowy sposób.  W związku z czasowym zamknięciem Szkoły, nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem e-dziennika i przekazywać zadania do wykonania.

     Bardzo prosimy o codzienne odczytywanie informacji w e-dzienniku i wsparcie uczniów.  Od 12 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

     Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

     • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
     • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
     • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
     • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
     • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
     • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

     Dyrektorze,

     • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
     • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
     • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
     • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
     • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
     • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
     • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
     • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

     Rodzicu,

     • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

     Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

     Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

     • dziennik elektroniczny;
     • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
     • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      

     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Szanowni Państwo,

     Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

     W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

     Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

     Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

     • codziennie mierzyć temperaturę ciała
     • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

     W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

     Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

     Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

     Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

     Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wlochKancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

     Kuratorium Oświaty w Warszawie

     Al. Jerozolimskie 32

     00-024 Warszawa

      

     Pismo Biura Polityki Zdrowotnej   więcej --->>>

     linki do stron, o których mowa ww. piśmie

     http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty

     https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

   • Kule do kąpieli - warsztaty
    • Kule do kąpieli - warsztaty

     05.02.2020

     Dnia 16 stycznia w bibliotece szkolnej odbyły się kolejne warsztaty. Tym razem uczniowie wykonywali kule do kąpieli, które później zostały pięknie zapakowane i wręczone babciom i dziadkom z okazji ich święta. 

     Galeria zdjęć 

   • Mikołajki
    • Mikołajki

     06.02.2020

     W tym wyjątkowym dniu, pojawili się również uczniowie, którzy w swoim stroju mieli coś czerwonego, czyli mikołajowego. Tradycyjnie, jak co roku, tego dnia, panował u nas szczególny klimat, przede wszystkim za sprawą szanownego Gościa. Dzieci rozpoznały Go od razu - to Mikołaj. Był to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty.

     Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym słodkości, co nasi uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Dla każdego dziecka znalazła się słodka niespodzianka i dla młodszego i dla starszego, i dla grzecznego i mniej grzecznego. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci, potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie Go oczekują.

     Galeria zdjęć

   • Stroiki świąteczne
    • Stroiki świąteczne

     05.02.2020

     Dnia 12 grudnia wykonywaliśmy w bibliotece stroiki świąteczne. Uczniowie własnoręcznie wyczarowywali  piękne, kolorowe stroiki świąteczne przy użyciu gałązek jodły, bombek, korali, cynamonu, suszonych pomarańczy, szyszek oraz wstążek.

     Galeria zdjęć

   • Warsztaty tworzenia bombek świątecznych
    • Warsztaty tworzenia bombek świątecznych

     05.02.2020

     aDnia 5 grudnia 2019 r. w bibliotece szkolnej wykonywaliśmy bombki świąteczne. Dzieci dowiedziały się jak wygląda proces powstawania bombek choinkowych zapoznały się z metodami zdobienia bombek, a następnie własnoręcznie wyczarowały kolorowe bombki przy użyciu cekinów, brokatu, wstążek oraz pełnej palety barw. Na koniec  uczniowie pięknie zapakowali własnoręcznie wykonaną bombkę.

     Galeria zdjęć

   • Widowisko „Betlejem polskie”
    • Widowisko „Betlejem polskie”

     05.02.2020

     W dniu 6 grudnia klasy szóste, siódme i ósme przeżyły wspaniałe chwile w siedzibie zespołu „Mazowsze”, gdzie obejrzały widowisko pt. „Betlejem polskie”. Utwór krakowskiego poety powstał  w 1904 r.,  jego premiera we Lwowie, a następnie w Krakowie  była wielkim wydarzeniem artystycznym i patriotycznym. Także po upływie  ponad stu lat spektakl  porusza serca, a jego treści nie straciły  swej uniwersalności.

     Malownicze, barwne przedstawienie obfitowało w tradycyjne kolędy, ale także mało znane pastorałki wykonane brawurowo przez artystów, również tych najmłodszych obserwowanych z zachwytem przez naszych uczniów. Najmłodsza solistka zebrała zasłużone brawa za wykonanie pastorałki „Ej Maluśki, Maluśki”. Nie mniej podobała się finałowa kolęda „Od serca do ucha”. Oczywiście spektakl zespołu Mazowsze obfitował w barwne, porywające tańce.

     Wyjazd okazał się wspaniałą lekcją polskiej historii, kultury, tradycji.

   • Udział w akcji Fundacji Orange Jest Nas Więcej
    • Udział w akcji Fundacji Orange Jest Nas Więcej

     05.02.2020

     Uczniowie klas V-VI dołączyli do ogólnopolskiej akcji Fundacji Orange Jest Nas Więcej.Celem akcji jest uwrażliwienie uczniów na coraz częstsze zjawisko jakim jest hejt. Mowa nienawiści w sieci prowadzi do przykrych konsekwencji w życiu realnym: zaniżonego poczucia własnej wartości, autoagresji, a w najgorszym przypadku do myśli samobójczych.Uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagrożeniami, które mogą napotkać w sieci. Nauczyciele przekazują wiedzę dotyczącą przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym online oraz jak radzić sobie z problemem hejtu.

   • Warsztaty geologiczne
    • Warsztaty geologiczne

     05.02.2020

     Dnia 18 listopada w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty geologiczne dla klas 3-8.

     Warsztaty mają na celu naukę poprzez zabawę. Lekcja bądź każde inne zajęcia już nie muszą być oparte tylko na wiedzy z książek. Na zajęciach geologicznych uczniowie mogą obejrzeć, dotknąć a przede wszystkim dowiedzieć się:

        co to jest kamień?   dlaczego kamień jest twardy?   dlaczego mucha śpi w bursztynie?   dlaczego na pustyni jest dużo piasku?   czemu w kamieniach są muszelki?

     Galeria zdjęć

   • Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy - prokurator
    • Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy - prokurator

     05.02.2020

     W ramach doradztwa zawodowego czyli świadomego wyboru zawodu klasy 8a i 8b spotkały się z przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości – panią prokurator. Mama jednego z naszych kolegów opowiadała nam, jaką trzeba odbyć edukację aby zostać prokuratorem. Dowiedzieliśmy się też, na czym polega praca prokuratora. To spotkanie uświadomiło nam jak ciężka i odpowiedzialna a zarazem potrzebna jest to profesja.

   • Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy - strażak
    • Poznajemy zawody, czyli zawodowy zawrót głowy - strażak

     05.02.2020

     Kolejnym gościem opowiadającym o swej pracy klasom 8a i 8b był tata jednej z naszych koleżanek – przedstawiciel straży pożarnej. Pan strażak w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam, jak niebezpieczna, ciężka i potrzebna jest praca strażaka. Dowiedzieliśmy się podczas spotkania, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale też usuwają skutki żywiołów. Bardzo cennymi informacjami były dla nas przedstawione przez gościa wszystkie potencjalne zagrożenia pożarowe istniejące w naszych mieszkaniach.

     Nie jesteśmy jeszcze pewni czy ktoś z nas wybierze w przyszłości zawód strażaka, ale od tego spotkania jeszcze bardziej będziemy podziwiać przedstawicieli tej profesji.

   • Warsztaty Młodego Naukowca
    • Warsztaty Młodego Naukowca

     05.02.2020

     W dniu 12 listopada w bibliotece szkolnej odbyły się niesamowite warsztaty. Warsztaty Młodego Naukowca to zajęcia, które pobudzają i rozwijają wyobraźnię u dziecka, a także zapoznają go z fascynującym światem chemii i fizyki.

     Animatorki zaprezentowały serię ciekawych doświadczeń, które zostały omówione i wyjaśnione w bardzo przystępny sposób. Warsztaty Młodego Naukowca to między innymi czarowanie, szukanie i sprawdzanie. To również mieszanie, przelewanie i zmienianie barwy substancji. Sprawianie, że coś zniknie, a coś nieoczekiwanie się pojawi. Mówiąc krótko: działo się!

     Galeria zdjęć

   • Bal Sławnych Polaków - Duży Samorząd
    • Bal Sławnych Polaków - Duży Samorząd

     05.02.2020

     Po raz kolejny w naszej szkole odbył się Bal Sławnych Polaków.

     Organizatorem imprezy był Samorząd Szkolny z opiekunem p. Izabelą Janecką Pani Maria Gościcka. Uczniowie naszej szkoły mogli tego dnia przeprać się za sławnego Polaka. Podczas zabawy został zorganizowany konkurs na najciekawsze i najbardziej pomysłowe stroje, których autorzy zostali nagrodzeni. Bal był też wspaniałą okazją na niesienie bezinteresownej pomocy innym.

     Podczas balu wolontariusze sprzedawali bilety wstępu, z których cały dochód został przeznaczony na rzecz naszej uczennicy z klasy 6d. Wśród darczyńców opiekun Samorządu Szkolnego p. Izabela Janecka rozlosowała drobne upominki, co było bardzo niezwykle emocjonującą częścią balu.

      

   • Bal Sławnych Polaków - Mały Samorząd
    • Bal Sławnych Polaków - Mały Samorząd

     05.02.2020

     30 października jak co roku odbył się Bal Sławnych Polaków. Dzieci z klas 0-3 przebrały się za Polki i Polaków, którzy rozsławili nasz kraj na całym świecie i zapisali się na kartach naszej historii. Jednak nie tylko dobra zabawa była ważna, ale też pomoc materialna, którą mogliśmy ofiarować naszym małym przyjaciołom ze schroniska w Milanówku. Udało się zebrać duże opakowania suchej karmy, puszki z mokrą karmą oraz wiele innych smakołyków dla psów i kotów.Mamy nadzieję, że nasze prezenty będą smakować :)Mały Samorząd.RAPORT Z PRZEKAZANIA KARMYPSY:1.Sucha karma: 34 opakowania - 57,25 kg2.Mokra karma: 7 opakowań - 1,2 kg3.Puszki: 17 sztuk - 9,75 kg4.Przysmaki: 15 opakowań KOTY:1.Sucha karma: 10 opakowań - 14,25 kg2.Mokra karma: 16 opakowań - 7,75 kg3.Puszki: 16 sztuk - 6,64 kg

    • 11 Listopada 2019

     05.02.2020

     Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy...11 listopada jest dla wszystkich Polaków dniem szczególnym. Wyswobodzeni po 123 latach niewoli ówcześni Polacy wreszcie odetchnęli z ulgą, dając nam- współczesnym- szansę na życie w wolnym, niepodległym kraju.  Dla nauczycieli, dyrekcji, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada jest to święto podwójnie ważne.W tym roku obchodziliśmy 101 rocznicę tego wydarzenia, co z ogromną pieczołowitością i stosowną powagą uczczono podczas uroczystego apelu przygotowanego przez klasę 6b z wychowawczynią p. Trawińską oraz chór szkolny pod przewodnictwem p. Jerzykiewicz.Społeczność szkolna w odświętnych strojach uczestniczyła w apelu śpiewając pieśni, słuchając wierszy i przemówień (w tym nagrania oryginalnej wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego), które przedstawiali starsi koledzy i koleżanki.  Piękna dekoracja nawiązująca do symboli narodowych: orła białego, barw białej i czerwonej jedynie podkreślała wyraz artystyczny.  Całość wzbudzała podziw oraz  wzruszenie i dumę.  

    • Spotkanie z pilotem i stewardessą

     05.02.2020

     W dniu 15 października 2019 r. uczniowie klas 8a i 8b spotkali się z pilotem Polskich Linii Lotniczych LOT oraz stewardessą linii Enter Air. Nasi goście opowiadali na czym polega ich praca, jakie są plusy i minusy wykonywania tego niezwykle trudnego i bardzo odpowiedzialnego zawodu. Pilot zapoznał uczniów z budową samolotu typu embraer, opowiedział o tym jaki zasięg ma taki samolot i ile paliwa musi zabrać. Wyjaśnił, dlaczego w transporcie lotniczym zdarzają się opóźnienia, a także zapoznał uczniów z kilkoma ciekawymi pojęciami; m.in. czym jest slot, briefing oraz zjawisko dekompresji. Stewardessa omówiła zadania, które musi wykonywać na pokładzie samolotu. Zapoznała uczniów z zasadami bezpieczeństwa, a także opowiedziała o tym, jak sprawnie przeprowadza się ewakuację samolotu. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda strój służbowy pilota i stewardessy, jakie są wymogi nawet odnośnie fryzury i w przypadku kobiet - makijażu. Uczniowie dowiedzieli się także, jaką drogę musieli pokonać nasi gości do zdobycia swojego wymarzonego zawodu. Przedstawili uczniom jakie trzeba mieć predyspozycje zarówno fizyczne, jak i psychiczne, aby móc zostać pilotem lub stewardessą. Szczególną uwagę zwrócili uczniom na znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego, który jest niezbędny do pracy w lotnictwie.

    • Kawiarenka charytatywna

     05.02.2020

     14 października 2019 roku w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował „Kawiarenkę Charytatywną”. Wszyscy zajadali się zakupionymi ciastami, babeczkami i torcikami, zachwalając wspaniałe dekoracje wypieków.

     Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na cel charytatywny, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i wszelką pomoc.

    • Dzień Edukacji Narodowej 2019

     05.02.2020

     W poniedziałek 14 października 2019 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy 8a pod kierunkiem pani Izabeli Janeckiej przygotowali program artystyczny. Humorystyczne przedstawienie pt. „Nowoczesna bajka o Kopciuszku”. Młodzi aktorzy brawurowo odegrali swoje role prezentując charakterystyczne postaci. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie przedstawiciele samorządu szkolnego złożyli dyrekcji oraz wszystkim pracownikom szkoły życzenia.

    • Pasowanie na ucznia 2019

     05.02.2020

     Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.

    • Rocznica wybuchu II wojny światowej

     05.02.2020

     Rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z tragicznymi wydarzeniami w dziejach naszej ojczyzny. Nie możemy zapomnieć, że właśnie 1 września 1939 r. o świcie hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wojna pochłonęła wiele istnień ludzkich i spowodowała wiele zniszczeń. Największe straty poniosła Polska. Z tej okazji klasa 6a pod kierunkiem pani Anety Mencfeld przygotowała akademię.

     Pamiętajmy, że dzięki bohaterskiej postawie naszych przodków – żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

    • Wybory do Samorządu Szkolnego 2019

     05.02.2020

     Dnia 30 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Podczas apelu poprzedzającego głosowanie uczniowie zaprezentowali swoje programy wyborcze a pani Izabela Janecka przypomniała wszystkim zasady głosowania.  Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Oliwia z klasy 7a.

    • Dziecko z cukrzycą w placówkach oświatowych - szkolnenie

     05.02.2020

     18 września w naszej placówce przeprowadzono szkolenie połączone z sesją warsztatową zatytułowane “Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych”, podczas którego przekazano niezbędną wiedzę na ten temat a także praktycznie przeprowadzono symulowaną akcję udzielania pomocy w przypadku hipoglikemii.

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

     02.02.2020

     Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pan dyrektora. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Po oficjalnej części dzieci z klasy 3b pod opieką pani Justyny Balulewicz zaprezentowali przedstawienie przygotowane na tę okazję. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.