• Rok szkolny 2022/2023:

        - uczniowie klas I-VIII otrzymają bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

        -wyprawka szkolna