• Rada Rodziców przy 
    Szkole Podstawowej nr 271
    w Warszawie
    ul. Niegocińska 2

    NIP: 521 – 31 – 66 – 253 
    Nr konta bankowego: 05 1090 1694 0000 0001 1383 8399

     

     

    Skład Rady Rodziców  w roku szkolnym 2022/2023
     

    Przewodniczący: p. Józef Osiński

    Adres: sp271radarodzicow@gmail.com

    Z-ca przewodniczącego: p. Andrzej Wierzchoń

    Skarbnik: p.Adam Gajewski

    Sekretarz:  p. Michał Kraszewski