• Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2023/2024

    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów:

    1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

    • czteroletniego liceum ogólnokształcącego
    • pięcioletniego technikum
    • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
    • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

    2)    na semestr pierwszy:

    • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
    • klasy I publicznych szkół policealnych

    na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2023 r.

    • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
    • klasy I publicznych szkół policealnych

    na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

    3)    do klas pierwszych:

    • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
    • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

    na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2023 r.

    • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
    • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

    na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

    Harmonogram 2023/2024

     

    https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol