• Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi. Zapraszamy do lektury informatora „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

    Pod tym linkiem znajduje się informator na rok szkolny 2022/2023

    https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-wybierz-szkole-dla-siebie-informator-o-warszawskich-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022

     

    REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    Informujemy, że na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie został opublikowany harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

    Poniżej link do strony:

    https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16252,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

     

    Jak policzyć punkty?

    https://edukacja.um.warszawa.pl/jak-policzyc-punkty

    Zasady rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych na rok szkolny 2022/2023

    https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-ogolnodostepne

    Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych na rok szkolny 2022/2023

    https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-dwujezyczne-miedzynarodowe

    Zasady rekrutacji do oddziałów wstępnych na rok szkolny 2022/2023

    Szkoły z oddziałami wstępnymi

    Język niemiecki

    1. XVII LO im. A. F. Modrzewskiego, ul. Elektoralna  5/7 ( Śródmieście),
    2. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul Żuromińska 4 (Targówek).

    Język hiszpański

    1. XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24  (Mokotów),
    2. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Czarnieckiego, ul. Żuromińska 4 (Targówek).

    Język francuski

    1. XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. N. Żmichowskiej, ul. Klonowa 16  (Śródmieście),
    2. CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana, ul. Olgierda 35/41  (Targówek),
    3. XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, ul. ks. J. Popiełuszki 5 (Żoliborz).

    https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-wstepne

    Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022/2023

    Wykaz szkół ponadpodstawowych, w których prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego:

    oddziały mistrzostwa sportowego:

    1. LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego, ul. Lindego 20 ( Bielany),
    2. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni W. Andersa, ul. Konwiktorska 5/7 (Śródmieście),
    3. CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego ul. Chełmska 23 (Mokotów).

    oddziały sportowe:

    1. LXIX LO z Oddz. Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. Skarżyńskiego 8 (Ochota)
    2. XX LO im. B. Chrobrego, ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ),
    3. LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni W. Andersa, ul. Konwiktorska 5/7 (Śródmieście),
    4. CLXII LO, ul. Turmoncka 2 (Targówek),
    5. CLXVI LO z Oddz. Sportowymi, ul. Koncertowa 8 (Ursynów).

    https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-sportowe

    Zasady rekrutacji do oddziałów integracyjnych „części integracyjnej” na rok szkolny 2022/2023

    Wykaz warszawskich publicznych szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne

    1. LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema, ul. Marynarska 2/6 (Mokotów),
    2. CLVI LO Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” ul. Podchorążych 49/61  (Mokotów),
    3. LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. S. Skarżyńskiego, (Ochota),
    4. CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego, ul. Szczawnicka 1 (Praga-Południe),
    5. L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, ul. Burdzińskiego 4 (Praga-Północ),
    6. CII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Woźniaka, ul. Bartnicza 2 (Targówek),
    7. LXIII LO im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 (Ursynów),
    8. XXVI LO im. Juliana Tuwima, ul. Alpejska 16 (Wawer),
    9. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ożarowska 71 (Wola),
    10. I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15 ( Żoliborz),
    11. CXIV LO im. Jana Kilińskiego, Felińskiego 13 (Żoliborz),
    12. T. nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szczawnicka 1 (Praga-Południe) –kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik reklamy, technik rachunkowości
    13. Branżowa Szkoła Spożywczo - Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II, Komorska 17/23 (Praga- Południe) – kształcenie w zawodzie: kucharz
    14. Branżowa Szkoła I stopnia nr 39, ul. Ożarowska 71 (Wola) - oddział wielozawodowy.

    https://edukacja.um.warszawa.pl/oddzialy-integracyjne

    Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2022/2023

    Pod poniższym linkiem znajdziecie wykaz wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawy z podziałem na dzielnice. Znajdziecie też informacje ile oddziałów planuje otworzyć dana szkoła i ilu uczniów planuje przyjąć.

    https://edukacja.um.warszawa.pl/plan-naboru-i-informator-o-szkolach

    Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

    https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2