• Dyrekcja szkoły

   • Marek Hampel
   • Marek HampelDyrektorm.hampel@edu.um.warszawa.pl
   • Katarzyna Browarska
   • Katarzyna BrowarskaWicedyrektorwicedyrektorKB@sp271waw.edu.pl
   • Magdalena Dziurzyńska
   • Magdalena DziurzyńskaWicedyrektor wicedyrektorMD@sp271waw.edu.pl
 • Kadra

   • Babulewicz Justyna
   • Babulewicz Justyna
   • Bąk Artur
   • Bąk Arturnauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
   • Benza Ewa
   • Benza Ewanauczyciel wychowania fizycznego i trener pływania- wychowawca klasy 7d
   • Bienias Dominika
   • Bienias Dominika nauczyciel informatyki
   • Bijata Monika
   • Bijata Monikalogopeda
   • Bilińska Krystyna
   • Bilińska Krystynanauczyciel języka niemieckiego
   • Browarska Katarzyna
   • Browarska Katarzynapsycholog
   • Chrostowska Ewa
   • Chrostowska Ewanauczyciel edukacji przedszkolnej - grupa 0a
   • Cupryniak Natalia
   • Cupryniak Natalia
   • Dąbrowska Anna
   • Dąbrowska Annanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki- wychowawca klasy 1c, 8c
   • Dmochowska Katarzyna
   • Dmochowska Katarzynawychowawca świetlicy
   • Dziurzyńska Magdalena
   • Dziurzyńska Magdalenanauczyciel biologii i geografii - wychowawca klasy 7a
   • Fijałkowska Magdalena
   • Fijałkowska Magdalenanauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 4a
   • Gościcka Maria
   • Gościcka Marianauczyciel religii
   • Górczyńska Woletta
   • Górczyńska Wolettanauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 5a
   • Grzechowiak Bożena
   • Grzechowiak Bożenawychowawca świetlicy
   • Grzyb Krystian ksiądz
   • Grzyb Krystian ksiądznauczyciel religii
   • Hołody Joanna
   • Hołody Joannanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Iwanowska Aleksandra
   • Iwanowska Aleksandrapedagog
   • Janecka - Żabowska Izabela
   • Janecka - Żabowska Izabelanauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 8d
   • Jarocka Magdalena
   • Jarocka Magdalenanauczyciel fizyki
   • Jaryszek Jolanta
   • Jaryszek Jolantanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3c
   • Jerzykiewicz Anna
   • Jerzykiewicz Annanauczyciel muzyki
   • Kansik Małgorzata
   • Kansik Małgorzatanauczyciel plastyki
   • Kaźmierczak Justyna
   • Kaźmierczak Justyna nauczyciel matematyki - wychowawca klasy 6a
   • Kępisty Lila
   • Kępisty Lilanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Kobus Mariola
   • Kobus Mariolanauczyciel biologii i geografii - wychowawca klasy 6b
   • Kolad Andrzej
   • Kolad Andrzejnauczyciel religii
   • Kopeć Anna
   • Kopeć Annanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki - wychowawca klasy 2a
   • Kosińska Marta
   • Kosińska Martanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Kouidri Joanna
   • Kouidri Joanna nauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Kowalczyk Joanna
   • Kowalczyk Joannakierownik świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
   • Kowalska Agniszka
   • Kowalska Agniszkawychowawca świetlicy
   • Krajewska Halina
   • Krajewska Halinanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki - wychowawca klasy 1b
   • Kupiszewska Beata
   • Kupiszewska Beatanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1a
   • Kurek Edwin
   • Kurek Edwinnauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
   • Leszczyńska Beata
   • Leszczyńska Beatanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego - wychowawca klasy 2c
   • Lindenau Agnieszka
   • Lindenau Agnieszkanauczyciel matematyki - wychowawca klasy 8b
   • Łukomska Alicja
   • Łukomska Alicjanauczyciel chemii
   • Makuch Tomasz
   • Makuch Tomasznauczyciel wychowania fizycznego i trener pływania
   • Mencfeld Aneta
   • Mencfeld Anetanauczyciel matematyki - wychowawca klasy 8a
   • Mierzwiński Igor
   • Mierzwiński Igornauczyciel techniki
   • Nalepa Barbara
   • Nalepa Barbarabibliotekarz
   • Niziołek Małgorzata
   • Niziołek Małgorzata nauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Nowakowska Natasza
   • Nowakowska Nataszareedukator
   • Oknińska Aleksandra
   • Oknińska Aleksandrawychowawca świetlicy
   • Oleszczuk Katarzyna
   • Oleszczuk Katarzynanauczyciel wychowania fizycznego i trener pływania- wychowawca klasy 7b
   • Olkowska Karolina
   • Olkowska Karolinanauczyciel chemii
   • Olszewska Magdalena
   • Olszewska Magdalenanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Pachnik Małgorzata
   • Pachnik Małgorzatanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Pracz Julita
   • Pracz Julitanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Prokop Krystyna
   • Prokop Krystyna nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 7c
   • Przechera Maciej
   • Przechera Maciejnauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Sawczuk Sara
   • Sawczuk Sarapsycholog
   • Sawińska - Nowacka Jolanta
   • Sawińska - Nowacka Jolantanauczyciel współorganizujący kształcenie
   • Siedlecka Anna
   • Siedlecka Annawychowawca świetlicy
   • Silko Elżbieta
   • Silko Elżbietanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3a
   • Sobkowska Krystyna
   • Sobkowska Krystynawychowawca świetlicy
   • Stój Katarzyna
   • Stój Katarzynanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2b
   • Trawińska Anita
   • Trawińska Anitanauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie- wychowawca klasy 8b
   • Węglarz Urszula
   • Węglarz Urszulanauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 5c
   • Wojda - Bugiewicz Karolina
   • Wojda - Bugiewicz Karolinanauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 5b
   • Wypysińska Anna
   • Wypysińska Annanauczyciel informatyki i matematyki
   • Zabielska Małgorzata
   • Zabielska Małgorzatanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3b
   • Ziemiańska Katarzyna
   • Ziemiańska Katarzynanauczyciel języka angielskiego
   • Zwolińska Justyna
   • Zwolińska Justyna nauczyciel wychowania fizycznego
   • Żmudzka Małgorzata
   • Żmudzka Małgorzatanauczyciel współorganizujący kształcenie